obec Sobkovice – Rozklikávací rozpočet

0
0
0
10000.00
200000.00
159905.00
460000.00
484000.00
182431.00
1598000.00
1873000.00
1028289.86
0
0
0
70000.00
150000.00
97520.00
1205000.00
1281600.00
891681.56

Struktura výdajů rozpočtu

Stav výdajů

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečnost (Kč)
Celkem 3 343 0003 988 6002 359 827.42
1
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
10 000200 000159 905
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
10 000200 000159 905
103
Lesní hospodářství
10 000200 000159 905
1036
Správa v lesním hospodářství
10 000200 000159 905
5
Běžné výdaje
10 000200 000159 905
50
Výdaje na platy a obdobné a související výdaje
0150 000150 120
502
Výdaje na ostatní platby za provedenou práci
0150 000150 120
5021
Ostatní osobní výdaje
0150 000150 120
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
10 00050 0009 785
513
Výdaje na nákup materiálu
040 0009 785
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
040 0009 785
516
Výdaje na nákup služeb
10 00010 0000
5169
Nákup ostatních služeb
10 00010 0000
2
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
460 000484 000182 431
21
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
60 00084 00042 000
214
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
60 00084 00042 000
2141
Vnitřní obchod
60 00084 00042 000
5
Běžné výdaje
60 00084 00042 000
54
Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým
60 00084 00042 000
549
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
60 00084 00042 000
5492
Dary fyzickým osobám
60 00084 00042 000
22
Doprava
400 000400 000140 431
221
Pozemní komunikace
400 000400 000140 431
2212
Silnice
400 000400 000140 431
5
Běžné výdaje
400 000400 00090 431
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
400 000400 00090 431
513
Výdaje na nákup materiálu
30 00030 0000
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
30 00030 0000
516
Výdaje na nákup služeb
170 000170 00090 431
5169
Nákup ostatních služeb
170 000170 00090 431
517
Výdaje na ostatní nákupy
200 000200 0000
5171
Opravy a udržování
200 000200 0000
6
Kapitálové výdaje
0050 000
61
Investiční nákupy a související výdaje
0050 000
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
0050 000
6121
Stavby
0050 000
3
Služby pro fyzické osoby
1 598 0001 873 0001 028 290
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
253 000253 000301 756
331
Kultura
203 000203 00086 185
3314
Činnosti knihovnické
3 0003 0003 000
5
Běžné výdaje
3 0003 0003 000
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
3 0003 0003 000
516
Výdaje na nákup služeb
3 0003 0003 000
5169
Nákup ostatních služeb
3 0003 0003 000
3319
Ostatní záležitosti kultury
200 000200 00083 185
5
Běžné výdaje
200 000200 00083 185
50
Výdaje na platy a obdobné a související výdaje
00669
504
Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví
00669
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
00669
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
200 000200 00082 516
513
Výdaje na nákup materiálu
30 00030 0000
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
30 00030 0000
516
Výdaje na nákup služeb
120 000120 00050 934
5169
Nákup ostatních služeb
120 000120 00050 934
517
Výdaje na ostatní nákupy
50 00050 00031 582
5175
Pohoštění
50 00050 00031 582
332
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národ
00186 300
3322
Zachování a obnova kulturních památek
00186 300
5
Běžné výdaje
00186 300
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
00186 300
517
Výdaje na ostatní nákupy
00186 300
5171
Opravy a udržování
00186 300
339
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a
50 00050 00029 271
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
50 00050 00029 271
5
Běžné výdaje
50 00050 00029 271
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
5 0005 000797
513
Výdaje na nákup materiálu
1 0001 000797
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1 0001 000797
519
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspě
4 0004 0000
5194
Výdaje na věcné dary
4 0004 0000
52
Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám
30 00030 0009 974
522
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobá
30 00030 0009 974
5222
Neinvestiční transfery spolkům
15 00015 0000
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobn
15 00015 0009 974
53
Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mez
0015 000
533
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným org
0015 000
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiza
0015 000
54
Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým
15 00015 0003 500
549
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
15 00015 0003 500
5492
Dary fyzickým osobám
15 00015 0003 500
34
Sport a zájmová činnost
100 000100 00013 100
341
Sport
100 000100 00013 100
3412
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
100 000100 00013 100
5
Běžné výdaje
50 00050 0008 534
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
50 00050 0008 534
513
Výdaje na nákup materiálu
5 0005 0003 815
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 0005 0003 815
516
Výdaje na nákup služeb
45 00045 0004 719
5169
Nákup ostatních služeb
45 00045 0004 719
6
Kapitálové výdaje
50 00050 0004 566
61
Investiční nákupy a související výdaje
50 00050 0004 566
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
50 00050 0004 566
6121
Stavby
50 00050 0004 566
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
715 000990 000400 081
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
600 000860 000364 519
3612
Bytové hospodářství
600 000860 000364 519
5
Běžné výdaje
100 000360 000364 519
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
100 000360 000364 519
513
Výdaje na nákup materiálu
1 00041 00053 849
5137
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
040 00035 425
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1 0001 00018 424
515
Výdaje na nákup vody, paliv a energie
44 00074 00088 724
5151
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deš
20 00020 00023 576
5153
yn
5 0005 00010 118
5154
Elektrická energie
19 00049 00055 030
516
Výdaje na nákup služeb
45 000215 000205 704
5169
Nákup ostatních služeb
45 000215 000205 704
517
Výdaje na ostatní nákupy
10 00030 00016 241
5171
Opravy a udržování
10 00030 00016 241
6
Kapitálové výdaje
500 000500 0000
61
Investiční nákupy a související výdaje
500 000500 0000
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
500 000500 0000
6121
Stavby
500 000500 0000
363
Komunální služby a územní rozvoj
115 000130 00035 562
3631
Veřejné osvětlení
100 000100 00022 194
5
Běžné výdaje
100 000100 00022 194
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
100 000100 00022 194
515
Výdaje na nákup vody, paliv a energie
50 00050 00019 930
5154
Elektrická energie
50 00050 00019 930
517
Výdaje na ostatní nákupy
50 00050 0002 264
5171
Opravy a udržování
50 00050 0002 264
3632
Pohřebnictví
5 0005 00046
5
Běžné výdaje
5 0005 00046
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
5 0005 00046
515
Výdaje na nákup vody, paliv a energie
5 0005 00046
5151
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deš
5 0005 00046
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
10 00025 00013 322
5
Běžné výdaje
10 00025 00013 322
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
10 00025 00013 322
516
Výdaje na nákup služeb
10 00025 00013 322
5165
Zemědělské pachtovné
5 00010 0009 822
5169
Nákup ostatních služeb
5 00015 0003 500
37
Ochrana životního prostředí
530 000530 000313 353
372
Nakládání s odpady
450 000450 000274 704
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
450 000450 000274 704
5
Běžné výdaje
450 000450 000274 704
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
450 000450 000274 704
513
Výdaje na nákup materiálu
5 0005 0003 600
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 0005 0003 600
516
Výdaje na nákup služeb
445 000445 000271 104
5169
Nákup ostatních služeb
445 000445 000271 104
374
Ochrana přírody a krajiny
80 00080 00038 649
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
80 00080 00038 649
5
Běžné výdaje
80 00080 00038 649
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
80 00080 00038 649
513
Výdaje na nákup materiálu
15 00015 0008 710
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
15 00015 0008 710
516
Výdaje na nákup služeb
65 00065 00029 939
5169
Nákup ostatních služeb
65 00065 00029 939
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 000150 00097 520
52
Civilní připravenost na krizové stavy
20 00020 0000
521
Ochrana fyzických osob
20 00020 0000
5213
Krizová opatření
20 00020 0000
5
Běžné výdaje
20 00020 0000
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
5 0005 0000
513
Výdaje na nákup materiálu
5 0005 0000
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 0005 0000
59
Ostatní neinvestiční výdaje
15 00015 0000
590
Ostatní neinvestiční výdaje
15 00015 0000
5903
Rezerva na krizová opatření
15 00015 0000
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
50 000130 00097 520
551
Požární ochrana
50 000130 00097 520
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
50 000130 00097 520
5
Běžné výdaje
50 000130 00097 520
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
50 000130 00097 520
513
Výdaje na nákup materiálu
10 00090 00069 445
5137
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
0019 375
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 00090 00050 071
515
Výdaje na nákup vody, paliv a energie
10 00010 0001 433
5156
Pohonné hmoty a maziva
10 00010 0001 433
516
Výdaje na nákup služeb
30 00030 00026 642
5163
Služby peněžních ústavů
20 00020 00024 342
5169
Nákup ostatních služeb
10 00010 0002 300
52
Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám
000
522
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobá
000
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobn
000
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 205 0001 281 600891 682
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
1 120 0001 158 600792 109
611
Zastupitelské orgány a volby
500 000538 600358 036
6112
Zastupitelstva obcí
500 000500 000337 609
5
Běžné výdaje
500 000500 000337 609
50
Výdaje na platy a obdobné a související výdaje
500 000500 000337 609
501
Platy
2 0002 0000
5019
Ostatní platy
2 0002 0000
502
Výdaje na ostatní platby za provedenou práci
478 000478 000309 733
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
478 000478 000309 733
503
Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem
20 00020 00027 876
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
20 00020 00027 876
6118
Volba prezidenta republiky
038 60020 427
5
Běžné výdaje
038 60020 427
50
Výdaje na platy a obdobné a související výdaje
020 00017 847
501
Platy
05 0003 447
5019
Ostatní platy
05 0003 447
502
Výdaje na ostatní platby za provedenou práci
015 00014 400
5021
Ostatní osobní výdaje
015 00014 400
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
018 6002 580
516
Výdaje na nákup služeb
013 6000
5169
Nákup ostatních služeb
013 6000
517
Výdaje na ostatní nákupy
05 0002 580
5175
Pohoštění
05 0002 580
617
Regionální a místní správa
620 000620 000434 073
6171
Činnost místní správy
620 000620 000434 073
5
Běžné výdaje
620 000620 000434 073
50
Výdaje na platy a obdobné a související výdaje
115 000115 00081 798
501
Platy
20 00020 00046 080
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstn
20 00020 00046 080
502
Výdaje na ostatní platby za provedenou práci
90 00090 00035 618
5021
Ostatní osobní výdaje
90 00090 00035 618
503
Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem
5 0005 000100
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv
2 0002 0000
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
1 0001 0000
5038
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstn
1 0001 000100
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
1 0001 0000
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
505 000505 000352 275
513
Výdaje na nákup materiálu
31 00031 00036 341
5137
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
11 00011 00010 164
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
20 00020 00026 177
516
Výdaje na nákup služeb
444 000444 000218 476
5161
Poštovní služby
4 0004 0005 999
5162
Služby elektronických komunikací
28 00028 00011 433
5163
Služby peněžních ústavů
12 00012 00011 275
5169
Nákup ostatních služeb
400 000400 000189 770
517
Výdaje na ostatní nákupy
30 00030 00014 290
5172
Podlimitní programové vybavení
10 00010 0000
5175
Pohoštění
20 00020 00014 290
518
Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové
0083 167
5182
Převody vlastní pokladně
0083 167
63
Finanční operace
35 00073 00061 486
631
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15 00015 0004 106
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15 00015 0004 106
5
Běžné výdaje
15 00015 0004 106
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
15 00015 0004 106
516
Výdaje na nákup služeb
15 00015 0004 106
5163
Služby peněžních ústavů
15 00015 0004 106
639
Ostatní finanční operace
20 00058 00057 380
6399
Ostatní finanční operace
20 00058 00057 380
5
Běžné výdaje
20 00058 00057 380
53
Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mez
20 00058 00057 380
536
Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a p
20 00058 00057 380
5365
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
20 00058 00057 380
64
Ostatní činnosti
50 00050 00038 087
640
Ostatní činnosti
50 00050 00038 087
6402
Finanční vypořádání
50 00048 50036 587
5
Běžné výdaje
50 00048 50036 587
53
Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mez
50 00048 50036 587
536
Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a p
50 00048 50036 587
5364
Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů
50 00048 50036 587
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
01 5001 500
5
Běžné výdaje
01 5001 500
53
Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mez
01 5001 500
532
Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
01 5001 500
5321
Neinvestiční transfery obcím
01 5001 500