obec Sobkovice – Rozklikávací rozpočet

0
0
0
10000.00
205000.00
202995.00
460000.00
1754000.00
1643681.41
1598000.00
2100000.00
1853121.48
0
0
0
70000.00
150000.00
105746.00
1205000.00
1301600.00
1140345.38

Struktura výdajů rozpočtu

Stav výdajů

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečnost (Kč)
Celkem 3 343 0005 510 6004 945 889.27
1
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
10 000205 000202 995
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
10 000205 000202 995
103
Lesní hospodářství
10 000205 000202 995
1036
Správa v lesním hospodářství
10 000205 000202 995
5
Běžné výdaje
10 000205 000202 995
50
Výdaje na platy a obdobné a související výdaje
0190 000190 380
502
Výdaje na ostatní platby za provedenou práci
0190 000190 380
5021
Ostatní osobní výdaje
0190 000190 380
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
10 00015 00012 615
513
Výdaje na nákup materiálu
015 00012 615
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
015 00012 615
516
Výdaje na nákup služeb
10 00000
5169
Nákup ostatních služeb
10 00000
2
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
460 0001 754 0001 643 681
21
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
60 00084 00084 000
214
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
60 00084 00084 000
2141
Vnitřní obchod
60 00084 00084 000
5
Běžné výdaje
60 00084 00084 000
54
Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým
60 00084 00084 000
549
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
60 00084 00084 000
5492
Dary fyzickým osobám
60 00084 00084 000
22
Doprava
400 0001 670 0001 559 681
221
Pozemní komunikace
400 0001 670 0001 559 681
2212
Silnice
400 0001 670 0001 559 681
5
Běžné výdaje
400 000265 000158 411
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
400 000265 000158 411
513
Výdaje na nákup materiálu
30 00000
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
30 00000
516
Výdaje na nákup služeb
170 000170 000107 772
5169
Nákup ostatních služeb
170 000170 000107 772
517
Výdaje na ostatní nákupy
200 00095 00050 639
5171
Opravy a udržování
200 00095 00050 639
6
Kapitálové výdaje
01 405 0001 401 271
61
Investiční nákupy a související výdaje
01 405 0001 401 271
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
01 405 0001 401 271
6121
Stavby
01 405 0001 401 271
3
Služby pro fyzické osoby
1 598 0002 100 0001 853 121
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
253 000443 000392 198
331
Kultura
203 000203 000175 427
3314
Činnosti knihovnické
3 0003 0003 000
5
Běžné výdaje
3 0003 0003 000
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
3 0003 0003 000
516
Výdaje na nákup služeb
3 0003 0003 000
5169
Nákup ostatních služeb
3 0003 0003 000
3319
Ostatní záležitosti kultury
200 000200 000172 427
5
Běžné výdaje
200 000200 000172 427
50
Výdaje na platy a obdobné a související výdaje
03 000669
504
Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví
03 000669
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
03 000669
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
200 000197 000171 757
513
Výdaje na nákup materiálu
30 00030 00012 884
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
30 00030 00012 884
516
Výdaje na nákup služeb
120 000117 00087 231
5169
Nákup ostatních služeb
120 000117 00087 231
517
Výdaje na ostatní nákupy
50 00050 00071 642
5175
Pohoštění
50 00050 00071 642
332
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národ
0190 000186 300
3322
Zachování a obnova kulturních památek
0190 000186 300
5
Běžné výdaje
0190 000186 300
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
0190 000186 300
517
Výdaje na ostatní nákupy
0190 000186 300
5171
Opravy a udržování
0190 000186 300
339
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a
50 00050 00030 471
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
50 00050 00030 471
5
Běžné výdaje
50 00050 00030 471
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
5 0005 000997
513
Výdaje na nákup materiálu
1 0001 000997
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1 0001 000997
519
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspě
4 0004 0000
5194
Výdaje na věcné dary
4 0004 0000
52
Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám
30 00015 0009 974
522
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobá
30 00015 0009 974
5222
Neinvestiční transfery spolkům
15 00000
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobn
15 00015 0009 974
53
Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mez
015 00015 000
533
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným org
015 00015 000
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiza
015 00015 000
54
Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým
15 00015 0004 500
549
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
15 00015 0004 500
5492
Dary fyzickým osobám
15 00015 0004 500
34
Sport a zájmová činnost
100 00097 00013 881
341
Sport
100 00097 00013 881
3412
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
100 00097 00013 881
5
Běžné výdaje
50 00050 0009 315
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
50 00050 0009 315
513
Výdaje na nákup materiálu
5 0005 0004 596
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 0005 0004 596
516
Výdaje na nákup služeb
45 00045 0004 719
5169
Nákup ostatních služeb
45 00045 0004 719
6
Kapitálové výdaje
50 00047 0004 566
61
Investiční nákupy a související výdaje
50 00047 0004 566
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
50 00047 0004 566
6121
Stavby
50 00047 0004 566
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
715 0001 030 000956 765
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
600 000900 000892 531
3612
Bytové hospodářství
600 000900 000892 531
5
Běžné výdaje
100 000400 000418 477
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
100 000400 000418 477
513
Výdaje na nákup materiálu
1 00041 00057 181
5137
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
040 00035 425
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1 0001 00021 756
515
Výdaje na nákup vody, paliv a energie
44 000114 000112 648
5151
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deš
20 00025 00031 797
5153
yn
5 00015 00010 118
5154
Elektrická energie
19 00074 00070 733
516
Výdaje na nákup služeb
45 000215 000205 704
5169
Nákup ostatních služeb
45 000215 000205 704
517
Výdaje na ostatní nákupy
10 00030 00042 943
5171
Opravy a udržování
10 00030 00042 943
6
Kapitálové výdaje
500 000500 000474 054
61
Investiční nákupy a související výdaje
500 000500 000474 054
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
500 000500 000474 054
6121
Stavby
500 000500 000474 054
363
Komunální služby a územní rozvoj
115 000130 00064 234
3631
Veřejné osvětlení
100 000100 00050 866
5
Běžné výdaje
100 000100 00050 866
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
100 000100 00050 866
515
Výdaje na nákup vody, paliv a energie
50 00050 00034 620
5154
Elektrická energie
50 00050 00034 620
516
Výdaje na nákup služeb
020 00011 732
5169
Nákup ostatních služeb
020 00011 732
517
Výdaje na ostatní nákupy
50 00030 0004 514
5171
Opravy a udržování
50 00030 0004 514
3632
Pohřebnictví
5 0005 00046
5
Běžné výdaje
5 0005 00046
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
5 0005 00046
515
Výdaje na nákup vody, paliv a energie
5 0005 00046
5151
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deš
5 0005 00046
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
10 00025 00013 322
5
Běžné výdaje
10 00025 00013 322
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
10 00025 00013 322
516
Výdaje na nákup služeb
10 00025 00013 322
5165
Zemědělské pachtovné
5 00010 0009 822
5169
Nákup ostatních služeb
5 00015 0003 500
37
Ochrana životního prostředí
530 000530 000490 278
372
Nakládání s odpady
450 000450 000435 229
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
450 000450 000435 229
5
Běžné výdaje
450 000450 000435 229
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
450 000450 000435 229
513
Výdaje na nákup materiálu
5 0005 0003 600
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 0005 0003 600
516
Výdaje na nákup služeb
445 000445 000431 629
5169
Nákup ostatních služeb
445 000445 000431 629
374
Ochrana přírody a krajiny
80 00080 00055 049
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
80 00080 00055 049
5
Běžné výdaje
80 00080 00055 049
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
80 00080 00055 049
513
Výdaje na nákup materiálu
15 00015 0008 710
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
15 00015 0008 710
516
Výdaje na nákup služeb
65 00065 00046 339
5169
Nákup ostatních služeb
65 00065 00046 339
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 000150 000105 746
52
Civilní připravenost na krizové stavy
20 00020 0000
521
Ochrana fyzických osob
20 00020 0000
5213
Krizová opatření
20 00020 0000
5
Běžné výdaje
20 00020 0000
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
5 0005 0000
513
Výdaje na nákup materiálu
5 0005 0000
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 0005 0000
59
Ostatní neinvestiční výdaje
15 00015 0000
590
Ostatní neinvestiční výdaje
15 00015 0000
5903
Rezerva na krizová opatření
15 00015 0000
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
50 000130 000105 746
551
Požární ochrana
50 000130 000105 746
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
50 000130 000105 746
5
Běžné výdaje
50 000130 000105 746
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
50 000130 000105 746
513
Výdaje na nákup materiálu
10 00090 00069 445
5137
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
020 00019 375
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 00070 00050 071
515
Výdaje na nákup vody, paliv a energie
10 00010 0001 733
5156
Pohonné hmoty a maziva
10 00010 0001 733
516
Výdaje na nákup služeb
30 00030 00034 568
5163
Služby peněžních ústavů
20 00020 00025 142
5169
Nákup ostatních služeb
10 00010 0009 426
52
Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám
000
522
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobá
000
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobn
000
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 205 0001 301 6001 140 345
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
1 120 0001 178 6001 038 912
611
Zastupitelské orgány a volby
500 000558 600526 332
6112
Zastupitelstva obcí
500 000520 000505 905
5
Běžné výdaje
500 000520 000505 905
50
Výdaje na platy a obdobné a související výdaje
500 000520 000505 905
501
Platy
2 0002 0000
5019
Ostatní platy
2 0002 0000
502
Výdaje na ostatní platby za provedenou práci
478 000478 000464 133
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
478 000478 000464 133
503
Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem
20 00040 00041 772
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
20 00040 00041 772
6118
Volba prezidenta republiky
038 60020 427
5
Běžné výdaje
038 60020 427
50
Výdaje na platy a obdobné a související výdaje
020 00017 847
501
Platy
05 0003 447
5019
Ostatní platy
05 0003 447
502
Výdaje na ostatní platby za provedenou práci
015 00014 400
5021
Ostatní osobní výdaje
015 00014 400
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
018 6002 580
516
Výdaje na nákup služeb
013 6000
5169
Nákup ostatních služeb
013 6000
517
Výdaje na ostatní nákupy
05 0002 580
5175
Pohoštění
05 0002 580
617
Regionální a místní správa
620 000620 000512 580
6171
Činnost místní správy
620 000620 000512 580
5
Běžné výdaje
620 000620 000512 580
50
Výdaje na platy a obdobné a související výdaje
115 000115 000109 358
501
Platy
20 00055 00051 780
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstn
20 00055 00051 780
502
Výdaje na ostatní platby za provedenou práci
90 00055 00057 378
5021
Ostatní osobní výdaje
90 00055 00057 378
503
Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem
5 0005 000200
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv
2 0002 0000
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
1 0001 0000
5038
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstn
1 0001 000200
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
1 0001 0000
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
505 000505 000403 222
513
Výdaje na nákup materiálu
31 00031 00060 808
5137
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
11 00011 00023 659
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
20 00020 00037 149
516
Výdaje na nákup služeb
444 000444 000325 936
5161
Poštovní služby
4 0004 0007 877
5162
Služby elektronických komunikací
28 00028 00018 723
5163
Služby peněžních ústavů
12 00012 00011 275
5169
Nákup ostatních služeb
400 000400 000288 061
517
Výdaje na ostatní nákupy
30 00030 00016 478
5172
Podlimitní programové vybavení
10 00010 0000
5175
Pohoštění
20 00020 00016 478
518
Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové
000
5182
Převody vlastní pokladně
000
63
Finanční operace
35 00073 00063 146
631
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15 00015 0005 766
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15 00015 0005 766
5
Běžné výdaje
15 00015 0005 766
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
15 00015 0005 766
516
Výdaje na nákup služeb
15 00015 0005 766
5163
Služby peněžních ústavů
15 00015 0005 766
639
Ostatní finanční operace
20 00058 00057 380
6399
Ostatní finanční operace
20 00058 00057 380
5
Běžné výdaje
20 00058 00057 380
53
Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mez
20 00058 00057 380
536
Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a p
20 00058 00057 380
5365
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
20 00058 00057 380
64
Ostatní činnosti
50 00050 00038 287
640
Ostatní činnosti
50 00050 00038 287
6402
Finanční vypořádání
50 00048 30036 587
5
Běžné výdaje
50 00048 30036 587
53
Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mez
50 00048 30036 587
536
Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a p
50 00048 30036 587
5364
Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů
50 00048 30036 587
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
01 7001 700
5
Běžné výdaje
01 7001 700
53
Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mez
01 7001 700
532
Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
01 7001 700
5321
Neinvestiční transfery obcím
01 7001 700