obec Sobkovice – Rozklikávací rozpočet

2793000.00
3558600.00
3065998.36
550000.00
1952000.00
1879890.91

Struktura výdajů rozpočtu

Stav výdajů

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečnost (Kč)
Celkem 3 343 0005 510 6004 945 889.27
5
Běžné výdaje
2 793 0003 558 6003 065 998
50
Výdaje na platy a obdobné a související výdaje
615 000848 000824 159
501
Platy
22 00062 00055 227
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstn
20 00055 00051 780
6
Všeobecná veřejná správa a služby
20 00055 00051 780
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
20 00055 00051 780
617
Regionální a místní správa
20 00055 00051 780
6171
Činnost místní správy
20 00055 00051 780
5019
Ostatní platy
2 0007 0003 447
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 0007 0003 447
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
2 0007 0003 447
611
Zastupitelské orgány a volby
2 0007 0003 447
6112
Zastupitelstva obcí
2 0002 0000
6118
Volba prezidenta republiky
05 0003 447
502
Výdaje na ostatní platby za provedenou práci
568 000738 000726 291
5021
Ostatní osobní výdaje
90 000260 000262 158
1
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
0190 000190 380
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
0190 000190 380
103
Lesní hospodářství
0190 000190 380
1036
Správa v lesním hospodářství
0190 000190 380
6
Všeobecná veřejná správa a služby
90 00070 00071 778
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
90 00070 00071 778
611
Zastupitelské orgány a volby
015 00014 400
6118
Volba prezidenta republiky
015 00014 400
617
Regionální a místní správa
90 00055 00057 378
6171
Činnost místní správy
90 00055 00057 378
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
478 000478 000464 133
6
Všeobecná veřejná správa a služby
478 000478 000464 133
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
478 000478 000464 133
611
Zastupitelské orgány a volby
478 000478 000464 133
6112
Zastupitelstva obcí
478 000478 000464 133
503
Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem
25 00045 00041 972
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv
2 0002 0000
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 0002 0000
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
2 0002 0000
617
Regionální a místní správa
2 0002 0000
6171
Činnost místní správy
2 0002 0000
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
21 00041 00041 772
6
Všeobecná veřejná správa a služby
21 00041 00041 772
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
21 00041 00041 772
611
Zastupitelské orgány a volby
20 00040 00041 772
6112
Zastupitelstva obcí
20 00040 00041 772
617
Regionální a místní správa
1 0001 0000
6171
Činnost místní správy
1 0001 0000
5038
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstn
1 0001 000200
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 0001 000200
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
1 0001 000200
617
Regionální a místní správa
1 0001 000200
6171
Činnost místní správy
1 0001 000200
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
1 0001 0000
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 0001 0000
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
1 0001 0000
617
Regionální a místní správa
1 0001 0000
6171
Činnost místní správy
1 0001 0000
504
Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví
03 000669
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
03 000669
3
Služby pro fyzické osoby
03 000669
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
03 000669
331
Kultura
03 000669
3319
Ostatní záležitosti kultury
03 000669
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
1 988 0002 458 6002 032 698
513
Výdaje na nákup materiálu
133 000238 000230 837
5137
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
11 00071 00078 459
3
Služby pro fyzické osoby
040 00035 425
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
040 00035 425
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
040 00035 425
3612
Bytové hospodářství
040 00035 425
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
020 00019 375
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
020 00019 375
551
Požární ochrana
020 00019 375
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
020 00019 375
6
Všeobecná veřejná správa a služby
11 00011 00023 659
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
11 00011 00023 659
617
Regionální a místní správa
11 00011 00023 659
6171
Činnost místní správy
11 00011 00023 659
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
122 000167 000152 378
1
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
015 00012 615
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
015 00012 615
103
Lesní hospodářství
015 00012 615
1036
Správa v lesním hospodářství
015 00012 615
2
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
30 00000
22
Doprava
30 00000
221
Pozemní komunikace
30 00000
2212
Silnice
30 00000
3
Služby pro fyzické osoby
57 00057 00052 544
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
31 00031 00013 881
331
Kultura
30 00030 00012 884
3319
Ostatní záležitosti kultury
30 00030 00012 884
339
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a
1 0001 000997
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
1 0001 000997
34
Sport a zájmová činnost
5 0005 0004 596
341
Sport
5 0005 0004 596
3412
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
5 0005 0004 596
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
1 0001 00021 756
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
1 0001 00021 756
3612
Bytové hospodářství
1 0001 00021 756
37
Ochrana životního prostředí
20 00020 00012 310
372
Nakládání s odpady
5 0005 0003 600
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
5 0005 0003 600
374
Ochrana přírody a krajiny
15 00015 0008 710
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15 00015 0008 710
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
15 00075 00050 071
52
Civilní připravenost na krizové stavy
5 0005 0000
521
Ochrana fyzických osob
5 0005 0000
5213
Krizová opatření
5 0005 0000
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
10 00070 00050 071
551
Požární ochrana
10 00070 00050 071
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
10 00070 00050 071
6
Všeobecná veřejná správa a služby
20 00020 00037 149
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
20 00020 00037 149
617
Regionální a místní správa
20 00020 00037 149
6171
Činnost místní správy
20 00020 00037 149
515
Výdaje na nákup vody, paliv a energie
109 000179 000149 047
5151
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deš
25 00030 00031 843
3
Služby pro fyzické osoby
25 00030 00031 843
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
25 00030 00031 843
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
20 00025 00031 797
3612
Bytové hospodářství
20 00025 00031 797
363
Komunální služby a územní rozvoj
5 0005 00046
3632
Pohřebnictví
5 0005 00046
5153
yn
5 00015 00010 118
3
Služby pro fyzické osoby
5 00015 00010 118
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
5 00015 00010 118
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
5 00015 00010 118
3612
Bytové hospodářství
5 00015 00010 118
5154
Elektrická energie
69 000124 000105 353
3
Služby pro fyzické osoby
69 000124 000105 353
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
69 000124 000105 353
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
19 00074 00070 733
3612
Bytové hospodářství
19 00074 00070 733
363
Komunální služby a územní rozvoj
50 00050 00034 620
3631
Veřejné osvětlení
50 00050 00034 620
5156
Pohonné hmoty a maziva
10 00010 0001 733
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
10 00010 0001 733
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
10 00010 0001 733
551
Požární ochrana
10 00010 0001 733
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
10 00010 0001 733
516
Výdaje na nákup služeb
1 402 0001 607 6001 277 718
5161
Poštovní služby
4 0004 0007 877
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 0004 0007 877
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
4 0004 0007 877
617
Regionální a místní správa
4 0004 0007 877
6171
Činnost místní správy
4 0004 0007 877
5162
Služby elektronických komunikací
28 00028 00018 723
6
Všeobecná veřejná správa a služby
28 00028 00018 723
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
28 00028 00018 723
617
Regionální a místní správa
28 00028 00018 723
6171
Činnost místní správy
28 00028 00018 723
5163
Služby peněžních ústavů
47 00047 00042 183
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
20 00020 00025 142
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
20 00020 00025 142
551
Požární ochrana
20 00020 00025 142
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
20 00020 00025 142
6
Všeobecná veřejná správa a služby
27 00027 00017 041
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
12 00012 00011 275
617
Regionální a místní správa
12 00012 00011 275
6171
Činnost místní správy
12 00012 00011 275
63
Finanční operace
15 00015 0005 766
631
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15 00015 0005 766
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15 00015 0005 766
5165
Zemědělské pachtovné
5 00010 0009 822
3
Služby pro fyzické osoby
5 00010 0009 822
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
5 00010 0009 822
363
Komunální služby a územní rozvoj
5 00010 0009 822
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5 00010 0009 822
5169
Nákup ostatních služeb
1 318 0001 518 6001 199 113
1
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
10 00000
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
10 00000
103
Lesní hospodářství
10 00000
1036
Správa v lesním hospodářství
10 00000
2
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
170 000170 000107 772
22
Doprava
170 000170 000107 772
221
Pozemní komunikace
170 000170 000107 772
2212
Silnice
170 000170 000107 772
3
Služby pro fyzické osoby
728 000925 000793 854
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
123 000120 00090 231
331
Kultura
123 000120 00090 231
3314
Činnosti knihovnické
3 0003 0003 000
3319
Ostatní záležitosti kultury
120 000117 00087 231
34
Sport a zájmová činnost
45 00045 0004 719
341
Sport
45 00045 0004 719
3412
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
45 00045 0004 719
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
50 000250 000220 936
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
45 000215 000205 704
3612
Bytové hospodářství
45 000215 000205 704
363
Komunální služby a územní rozvoj
5 00035 00015 232
3631
Veřejné osvětlení
020 00011 732
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5 00015 0003 500
37
Ochrana životního prostředí
510 000510 000477 968
372
Nakládání s odpady
445 000445 000431 629
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
445 000445 000431 629
374
Ochrana přírody a krajiny
65 00065 00046 339
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
65 00065 00046 339
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
10 00010 0009 426
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
10 00010 0009 426
551
Požární ochrana
10 00010 0009 426
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
10 00010 0009 426
6
Všeobecná veřejná správa a služby
400 000413 600288 061
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
400 000413 600288 061
611
Zastupitelské orgány a volby
013 6000
6118
Volba prezidenta republiky
013 6000
617
Regionální a místní správa
400 000400 000288 061
6171
Činnost místní správy
400 000400 000288 061
517
Výdaje na ostatní nákupy
340 000430 000375 096
5171
Opravy a udržování
260 000345 000284 396
2
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
200 00095 00050 639
22
Doprava
200 00095 00050 639
221
Pozemní komunikace
200 00095 00050 639
2212
Silnice
200 00095 00050 639
3
Služby pro fyzické osoby
60 000250 000233 757
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
0190 000186 300
332
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národ
0190 000186 300
3322
Zachování a obnova kulturních památek
0190 000186 300
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
60 00060 00047 457
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
10 00030 00042 943
3612
Bytové hospodářství
10 00030 00042 943
363
Komunální služby a územní rozvoj
50 00030 0004 514
3631
Veřejné osvětlení
50 00030 0004 514
5172
Podlimitní programové vybavení
10 00010 0000
6
Všeobecná veřejná správa a služby
10 00010 0000
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
10 00010 0000
617
Regionální a místní správa
10 00010 0000
6171
Činnost místní správy
10 00010 0000
5175
Pohoštění
70 00075 00090 700
3
Služby pro fyzické osoby
50 00050 00071 642
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
50 00050 00071 642
331
Kultura
50 00050 00071 642
3319
Ostatní záležitosti kultury
50 00050 00071 642
6
Všeobecná veřejná správa a služby
20 00025 00019 058
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
20 00025 00019 058
611
Zastupitelské orgány a volby
05 0002 580
6118
Volba prezidenta republiky
05 0002 580
617
Regionální a místní správa
20 00020 00016 478
6171
Činnost místní správy
20 00020 00016 478
518
Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové
000
5182
Převody vlastní pokladně
000
6
Všeobecná veřejná správa a služby
000
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
000
617
Regionální a místní správa
000
6171
Činnost místní správy
000
519
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspě
4 0004 0000
5194
Výdaje na věcné dary
4 0004 0000
3
Služby pro fyzické osoby
4 0004 0000
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
4 0004 0000
339
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a
4 0004 0000
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
4 0004 0000
52
Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám
30 00015 0009 974
522
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobá
30 00015 0009 974
5222
Neinvestiční transfery spolkům
15 00000
3
Služby pro fyzické osoby
15 00000
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
15 00000
339
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a
15 00000
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
15 00000
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobn
15 00015 0009 974
3
Služby pro fyzické osoby
15 00015 0009 974
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
15 00015 0009 974
339
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a
15 00015 0009 974
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
15 00015 0009 974
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
000
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
000
551
Požární ochrana
000
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
000
53
Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mez
70 000123 000110 667
532
Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
01 7001 700
5321
Neinvestiční transfery obcím
01 7001 700
6
Všeobecná veřejná správa a služby
01 7001 700
64
Ostatní činnosti
01 7001 700
640
Ostatní činnosti
01 7001 700
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
01 7001 700
533
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným org
015 00015 000
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiza
015 00015 000
3
Služby pro fyzické osoby
015 00015 000
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
015 00015 000
339
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a
015 00015 000
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
015 00015 000
536
Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a p
70 000106 30093 967
5364
Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů
50 00048 30036 587
6
Všeobecná veřejná správa a služby
50 00048 30036 587
64
Ostatní činnosti
50 00048 30036 587
640
Ostatní činnosti
50 00048 30036 587
6402
Finanční vypořádání
50 00048 30036 587
5365
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
20 00058 00057 380
6
Všeobecná veřejná správa a služby
20 00058 00057 380
63
Finanční operace
20 00058 00057 380
639
Ostatní finanční operace
20 00058 00057 380
6399
Ostatní finanční operace
20 00058 00057 380
54
Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým
75 00099 00088 500
549
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
75 00099 00088 500
5492
Dary fyzickým osobám
75 00099 00088 500
2
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
60 00084 00084 000
21
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
60 00084 00084 000
214
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
60 00084 00084 000
2141
Vnitřní obchod
60 00084 00084 000
3
Služby pro fyzické osoby
15 00015 0004 500
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
15 00015 0004 500
339
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a
15 00015 0004 500
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
15 00015 0004 500
59
Ostatní neinvestiční výdaje
15 00015 0000
590
Ostatní neinvestiční výdaje
15 00015 0000
5903
Rezerva na krizová opatření
15 00015 0000
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
15 00015 0000
52
Civilní připravenost na krizové stavy
15 00015 0000
521
Ochrana fyzických osob
15 00015 0000
5213
Krizová opatření
15 00015 0000
6
Kapitálové výdaje
550 0001 952 0001 879 891
61
Investiční nákupy a související výdaje
550 0001 952 0001 879 891
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
550 0001 952 0001 879 891
6121
Stavby
550 0001 952 0001 879 891
2
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
01 405 0001 401 271
22
Doprava
01 405 0001 401 271
221
Pozemní komunikace
01 405 0001 401 271
2212
Silnice
01 405 0001 401 271
3
Služby pro fyzické osoby
550 000547 000478 620
34
Sport a zájmová činnost
50 00047 0004 566
341
Sport
50 00047 0004 566
3412
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
50 00047 0004 566
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
500 000500 000474 054
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
500 000500 000474 054
3612
Bytové hospodářství
500 000500 000474 054