obec Sobkovice – Rozklikávací rozpočet

2793000.00
3438600.00
2305261.42
550000.00
550000.00
54566.00

Struktura výdajů rozpočtu

Stav výdajů

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečnost (Kč)
Celkem 3 343 0003 988 6002 359 827.42
5
Běžné výdaje
2 793 0003 438 6002 305 261
50
Výdaje na platy a obdobné a související výdaje
615 000785 000588 043
501
Platy
22 00027 00049 527
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstn
20 00020 00046 080
6
Všeobecná veřejná správa a služby
20 00020 00046 080
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
20 00020 00046 080
617
Regionální a místní správa
20 00020 00046 080
6171
Činnost místní správy
20 00020 00046 080
5019
Ostatní platy
2 0007 0003 447
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 0007 0003 447
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
2 0007 0003 447
611
Zastupitelské orgány a volby
2 0007 0003 447
6112
Zastupitelstva obcí
2 0002 0000
6118
Volba prezidenta republiky
05 0003 447
502
Výdaje na ostatní platby za provedenou práci
568 000733 000509 871
5021
Ostatní osobní výdaje
90 000255 000200 138
1
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
0150 000150 120
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
0150 000150 120
103
Lesní hospodářství
0150 000150 120
1036
Správa v lesním hospodářství
0150 000150 120
6
Všeobecná veřejná správa a služby
90 000105 00050 018
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
90 000105 00050 018
611
Zastupitelské orgány a volby
015 00014 400
6118
Volba prezidenta republiky
015 00014 400
617
Regionální a místní správa
90 00090 00035 618
6171
Činnost místní správy
90 00090 00035 618
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
478 000478 000309 733
6
Všeobecná veřejná správa a služby
478 000478 000309 733
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
478 000478 000309 733
611
Zastupitelské orgány a volby
478 000478 000309 733
6112
Zastupitelstva obcí
478 000478 000309 733
503
Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem
25 00025 00027 976
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv
2 0002 0000
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 0002 0000
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
2 0002 0000
617
Regionální a místní správa
2 0002 0000
6171
Činnost místní správy
2 0002 0000
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
21 00021 00027 876
6
Všeobecná veřejná správa a služby
21 00021 00027 876
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
21 00021 00027 876
611
Zastupitelské orgány a volby
20 00020 00027 876
6112
Zastupitelstva obcí
20 00020 00027 876
617
Regionální a místní správa
1 0001 0000
6171
Činnost místní správy
1 0001 0000
5038
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstn
1 0001 000100
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 0001 000100
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
1 0001 000100
617
Regionální a místní správa
1 0001 000100
6171
Činnost místní správy
1 0001 000100
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
1 0001 0000
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 0001 0000
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
1 0001 0000
617
Regionální a místní správa
1 0001 0000
6171
Činnost místní správy
1 0001 0000
504
Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví
00669
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
00669
3
Služby pro fyzické osoby
00669
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
00669
331
Kultura
00669
3319
Ostatní záležitosti kultury
00669
51
Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
1 988 0002 401 6001 551 277
513
Výdaje na nákup materiálu
133 000293 000186 343
5137
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
11 00051 00064 964
3
Služby pro fyzické osoby
040 00035 425
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
040 00035 425
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
040 00035 425
3612
Bytové hospodářství
040 00035 425
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
0019 375
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
0019 375
551
Požární ochrana
0019 375
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
0019 375
6
Všeobecná veřejná správa a služby
11 00011 00010 164
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
11 00011 00010 164
617
Regionální a místní správa
11 00011 00010 164
6171
Činnost místní správy
11 00011 00010 164
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
122 000242 000121 379
1
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
040 0009 785
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
040 0009 785
103
Lesní hospodářství
040 0009 785
1036
Správa v lesním hospodářství
040 0009 785
2
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
30 00030 0000
22
Doprava
30 00030 0000
221
Pozemní komunikace
30 00030 0000
2212
Silnice
30 00030 0000
3
Služby pro fyzické osoby
57 00057 00035 347
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
31 00031 000797
331
Kultura
30 00030 0000
3319
Ostatní záležitosti kultury
30 00030 0000
339
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a
1 0001 000797
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
1 0001 000797
34
Sport a zájmová činnost
5 0005 0003 815
341
Sport
5 0005 0003 815
3412
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
5 0005 0003 815
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
1 0001 00018 424
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
1 0001 00018 424
3612
Bytové hospodářství
1 0001 00018 424
37
Ochrana životního prostředí
20 00020 00012 310
372
Nakládání s odpady
5 0005 0003 600
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
5 0005 0003 600
374
Ochrana přírody a krajiny
15 00015 0008 710
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15 00015 0008 710
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
15 00095 00050 071
52
Civilní připravenost na krizové stavy
5 0005 0000
521
Ochrana fyzických osob
5 0005 0000
5213
Krizová opatření
5 0005 0000
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
10 00090 00050 071
551
Požární ochrana
10 00090 00050 071
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
10 00090 00050 071
6
Všeobecná veřejná správa a služby
20 00020 00026 177
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
20 00020 00026 177
617
Regionální a místní správa
20 00020 00026 177
6171
Činnost místní správy
20 00020 00026 177
515
Výdaje na nákup vody, paliv a energie
109 000139 000110 133
5151
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deš
25 00025 00023 622
3
Služby pro fyzické osoby
25 00025 00023 622
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
25 00025 00023 622
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
20 00020 00023 576
3612
Bytové hospodářství
20 00020 00023 576
363
Komunální služby a územní rozvoj
5 0005 00046
3632
Pohřebnictví
5 0005 00046
5153
yn
5 0005 00010 118
3
Služby pro fyzické osoby
5 0005 00010 118
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
5 0005 00010 118
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
5 0005 00010 118
3612
Bytové hospodářství
5 0005 00010 118
5154
Elektrická energie
69 00099 00074 960
3
Služby pro fyzické osoby
69 00099 00074 960
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
69 00099 00074 960
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
19 00049 00055 030
3612
Bytové hospodářství
19 00049 00055 030
363
Komunální služby a územní rozvoj
50 00050 00019 930
3631
Veřejné osvětlení
50 00050 00019 930
5156
Pohonné hmoty a maziva
10 00010 0001 433
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
10 00010 0001 433
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
10 00010 0001 433
551
Požární ochrana
10 00010 0001 433
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
10 00010 0001 433
516
Výdaje na nákup služeb
1 402 0001 600 600918 377
5161
Poštovní služby
4 0004 0005 999
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 0004 0005 999
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
4 0004 0005 999
617
Regionální a místní správa
4 0004 0005 999
6171
Činnost místní správy
4 0004 0005 999
5162
Služby elektronických komunikací
28 00028 00011 433
6
Všeobecná veřejná správa a služby
28 00028 00011 433
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
28 00028 00011 433
617
Regionální a místní správa
28 00028 00011 433
6171
Činnost místní správy
28 00028 00011 433
5163
Služby peněžních ústavů
47 00047 00039 723
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
20 00020 00024 342
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
20 00020 00024 342
551
Požární ochrana
20 00020 00024 342
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
20 00020 00024 342
6
Všeobecná veřejná správa a služby
27 00027 00015 381
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
12 00012 00011 275
617
Regionální a místní správa
12 00012 00011 275
6171
Činnost místní správy
12 00012 00011 275
63
Finanční operace
15 00015 0004 106
631
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15 00015 0004 106
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15 00015 0004 106
5165
Zemědělské pachtovné
5 00010 0009 822
3
Služby pro fyzické osoby
5 00010 0009 822
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
5 00010 0009 822
363
Komunální služby a územní rozvoj
5 00010 0009 822
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5 00010 0009 822
5169
Nákup ostatních služeb
1 318 0001 511 600851 401
1
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
10 00010 0000
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
10 00010 0000
103
Lesní hospodářství
10 00010 0000
1036
Správa v lesním hospodářství
10 00010 0000
2
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
170 000170 00090 431
22
Doprava
170 000170 00090 431
221
Pozemní komunikace
170 000170 00090 431
2212
Silnice
170 000170 00090 431
3
Služby pro fyzické osoby
728 000908 000568 900
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
123 000123 00053 934
331
Kultura
123 000123 00053 934
3314
Činnosti knihovnické
3 0003 0003 000
3319
Ostatní záležitosti kultury
120 000120 00050 934
34
Sport a zájmová činnost
45 00045 0004 719
341
Sport
45 00045 0004 719
3412
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
45 00045 0004 719
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
50 000230 000209 204
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
45 000215 000205 704
3612
Bytové hospodářství
45 000215 000205 704
363
Komunální služby a územní rozvoj
5 00015 0003 500
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5 00015 0003 500
37
Ochrana životního prostředí
510 000510 000301 043
372
Nakládání s odpady
445 000445 000271 104
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
445 000445 000271 104
374
Ochrana přírody a krajiny
65 00065 00029 939
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
65 00065 00029 939
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
10 00010 0002 300
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
10 00010 0002 300
551
Požární ochrana
10 00010 0002 300
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
10 00010 0002 300
6
Všeobecná veřejná správa a služby
400 000413 600189 770
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
400 000413 600189 770
611
Zastupitelské orgány a volby
013 6000
6118
Volba prezidenta republiky
013 6000
617
Regionální a místní správa
400 000400 000189 770
6171
Činnost místní správy
400 000400 000189 770
517
Výdaje na ostatní nákupy
340 000365 000253 257
5171
Opravy a udržování
260 000280 000204 805
2
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
200 000200 0000
22
Doprava
200 000200 0000
221
Pozemní komunikace
200 000200 0000
2212
Silnice
200 000200 0000
3
Služby pro fyzické osoby
60 00080 000204 805
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
00186 300
332
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národ
00186 300
3322
Zachování a obnova kulturních památek
00186 300
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
60 00080 00018 505
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
10 00030 00016 241
3612
Bytové hospodářství
10 00030 00016 241
363
Komunální služby a územní rozvoj
50 00050 0002 264
3631
Veřejné osvětlení
50 00050 0002 264
5172
Podlimitní programové vybavení
10 00010 0000
6
Všeobecná veřejná správa a služby
10 00010 0000
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
10 00010 0000
617
Regionální a místní správa
10 00010 0000
6171
Činnost místní správy
10 00010 0000
5175
Pohoštění
70 00075 00048 452
3
Služby pro fyzické osoby
50 00050 00031 582
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
50 00050 00031 582
331
Kultura
50 00050 00031 582
3319
Ostatní záležitosti kultury
50 00050 00031 582
6
Všeobecná veřejná správa a služby
20 00025 00016 870
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
20 00025 00016 870
611
Zastupitelské orgány a volby
05 0002 580
6118
Volba prezidenta republiky
05 0002 580
617
Regionální a místní správa
20 00020 00014 290
6171
Činnost místní správy
20 00020 00014 290
518
Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové
0083 167
5182
Převody vlastní pokladně
0083 167
6
Všeobecná veřejná správa a služby
0083 167
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
0083 167
617
Regionální a místní správa
0083 167
6171
Činnost místní správy
0083 167
519
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspě
4 0004 0000
5194
Výdaje na věcné dary
4 0004 0000
3
Služby pro fyzické osoby
4 0004 0000
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
4 0004 0000
339
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a
4 0004 0000
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
4 0004 0000
52
Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám
30 00030 0009 974
522
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobá
30 00030 0009 974
5222
Neinvestiční transfery spolkům
15 00015 0000
3
Služby pro fyzické osoby
15 00015 0000
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
15 00015 0000
339
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a
15 00015 0000
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
15 00015 0000
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobn
15 00015 0009 974
3
Služby pro fyzické osoby
15 00015 0009 974
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
15 00015 0009 974
339
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a
15 00015 0009 974
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
15 00015 0009 974
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
000
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
000
551
Požární ochrana
000
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
000
53
Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mez
70 000108 000110 467
532
Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
01 5001 500
5321
Neinvestiční transfery obcím
01 5001 500
6
Všeobecná veřejná správa a služby
01 5001 500
64
Ostatní činnosti
01 5001 500
640
Ostatní činnosti
01 5001 500
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
01 5001 500
533
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným org
0015 000
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiza
0015 000
3
Služby pro fyzické osoby
0015 000
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
0015 000
339
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a
0015 000
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
0015 000
536
Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a p
70 000106 50093 967
5364
Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů
50 00048 50036 587
6
Všeobecná veřejná správa a služby
50 00048 50036 587
64
Ostatní činnosti
50 00048 50036 587
640
Ostatní činnosti
50 00048 50036 587
6402
Finanční vypořádání
50 00048 50036 587
5365
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
20 00058 00057 380
6
Všeobecná veřejná správa a služby
20 00058 00057 380
63
Finanční operace
20 00058 00057 380
639
Ostatní finanční operace
20 00058 00057 380
6399
Ostatní finanční operace
20 00058 00057 380
54
Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým
75 00099 00045 500
549
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
75 00099 00045 500
5492
Dary fyzickým osobám
75 00099 00045 500
2
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
60 00084 00042 000
21
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
60 00084 00042 000
214
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
60 00084 00042 000
2141
Vnitřní obchod
60 00084 00042 000
3
Služby pro fyzické osoby
15 00015 0003 500
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
15 00015 0003 500
339
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a
15 00015 0003 500
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
15 00015 0003 500
59
Ostatní neinvestiční výdaje
15 00015 0000
590
Ostatní neinvestiční výdaje
15 00015 0000
5903
Rezerva na krizová opatření
15 00015 0000
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
15 00015 0000
52
Civilní připravenost na krizové stavy
15 00015 0000
521
Ochrana fyzických osob
15 00015 0000
5213
Krizová opatření
15 00015 0000
6
Kapitálové výdaje
550 000550 00054 566
61
Investiční nákupy a související výdaje
550 000550 00054 566
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
550 000550 00054 566
6121
Stavby
550 000550 00054 566
2
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
0050 000
22
Doprava
0050 000
221
Pozemní komunikace
0050 000
2212
Silnice
0050 000
3
Služby pro fyzické osoby
550 000550 0004 566
34
Sport a zájmová činnost
50 00050 0004 566
341
Sport
50 00050 0004 566
3412
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
50 00050 0004 566
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
500 000500 0000
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
500 000500 0000
3612
Bytové hospodářství
500 000500 0000