obec Sobkovice – Rozklikávací rozpočet

4329900.00
4661500.00
5089357.85
30000.00
520000.00
520253.00
0
0
0
240500.00
255500.00
227889.77
0
0
0
0
0
0
49600.00
188600.00
188182.78

Struktura příjmů rozpočtu

Stav příjmů

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečnost (Kč)
Celkem 4 650 0005 625 6006 025 683.40
0000
Nezařezeno
4 329 9004 661 5005 089 358
1
Daňové příjmy
4 255 0004 295 0004 722 666
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 720 0001 758 0002 139 933
111
Příjem z daní z příjmů fyzických osob
780 000780 000901 226
1111
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plát
600 000600 000681 835
1112
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené popl
60 00060 00056 459
1113
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srá
120 000120 000162 933
112
Příjem z daní z příjmů právnických osob
940 000978 0001 238 707
1121
Příjem z daně z příjmů právnických osob
920 000920 0001 181 327
1122
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případec
20 00058 00057 380
12
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze z
2 100 0002 100 0002 126 468
121
Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuz
2 100 0002 100 0002 126 468
1211
Příjem z daně z přidané hodnoty
2 100 0002 100 0002 126 468
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
215 000217 000228 847
133
Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního pro
01 500454
1334
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půd
01 500454
134
Příjem z místních poplatků z vybraných činností a
184 000184 000198 235
1341
Příjem z poplatku ze psů
4 0004 0003 950
1345
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hosp
180 000180 000194 285
136
Příjem ze správních a soudních poplatků
1 0001 0000
1361
Příjem ze správních poplatků
1 0001 0000
138
Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžit
30 00030 50030 158
1381
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí da
30 00030 00030 158
1382
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných h
05000
15
Příjem z majetkových daní
220 000220 000227 418
151
Příjem z daní z majetku
220 000220 000227 418
1511
Příjem z daně z nemovitých věcí
220 000220 000227 418
4
Přijaté transfery
74 900366 500366 692
41
Neinvestiční přijaté transfery
74 900221 500221 692
411
Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústředn
74 900221 500221 692
4111
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladn
038 60038 600
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočt
74 90074 90074 900
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
0108 000108 192
42
Investiční přijaté transfery
0145 000145 000
422
Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úr
0145 000145 000
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
0145 000145 000
1
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
30 000520 000520 253
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
30 000520 000520 253
103
Lesní hospodářství
30 000520 000520 253
1036
Správa v lesním hospodářství
30 000520 000520 253
2
Nedaňové příjmy
30 000520 000520 253
21
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organi
30 000520 000520 253
211
Příjem z vlastní činnosti
30 000520 000520 253
2111
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon
30 000520 000520 253
3
Služby pro fyzické osoby
240 500255 500227 890
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
30 00030 00018 500
331
Kultura
30 00030 00018 500
3319
Ostatní záležitosti kultury
30 00030 00018 500
2
Nedaňové příjmy
30 00030 00018 500
21
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organi
30 00030 00018 500
211
Příjem z vlastní činnosti
30 00030 00018 500
2112
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem
30 00030 00018 500
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
160 500175 500152 127
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
150 000150 000126 053
3612
Bytové hospodářství
150 000150 000126 053
2
Nedaňové příjmy
150 000150 000126 053
21
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organi
150 000150 000126 053
211
Příjem z vlastní činnosti
60 00060 00072 197
2111
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon
60 00060 00072 197
213
Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku
90 00090 00053 856
2132
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých
90 00090 00053 856
363
Komunální služby a územní rozvoj
10 50025 50026 074
3632
Pohřebnictví
5005000
2
Nedaňové příjmy
5005000
21
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organi
5005000
211
Příjem z vlastní činnosti
5005000
2111
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon
5005000
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
10 00025 00026 074
2
Nedaňové příjmy
10 00024 00025 849
21
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organi
10 00024 00025 849
211
Příjem z vlastní činnosti
3 0003 0003 010
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3 0003 0003 010
213
Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku
7 00021 00022 839
2131
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků
7 0007 0009 080
2132
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých
014 00013 759
3
Kapitálové příjmy
01 000225
31
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní ka
01 000225
311
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobn
01 000225
3111
Příjem z prodeje pozemků
01 000225
37
Ochrana životního prostředí
50 00050 00057 263
372
Nakládání s odpady
50 00050 00057 263
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
50 00050 00057 263
2
Nedaňové příjmy
50 00050 00057 263
23
Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní
50 00050 00057 263
232
Ostatní nedaňové příjmy
50 00050 00057 263
2324
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
50 00050 00057 263
6
Všeobecná veřejná správa a služby
49 600188 600188 183
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
050 00049 000
617
Regionální a místní správa
050 00049 000
6171
Činnost místní správy
050 00049 000
2
Nedaňové příjmy
050 00049 000
21
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organi
050 00049 000
211
Příjem z vlastní činnosti
050 00049 000
2111
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon
050 00049 000
23
Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní
000
232
Ostatní nedaňové příjmy
000
2324
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
000
63
Finanční operace
49 600138 600139 183
631
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
49 600138 600139 183
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
49 600138 600139 183
2
Nedaňové příjmy
49 600138 600139 183
21
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organi
49 600138 600139 183
214
Přijaté výnosy z finančního majetku
49 600138 600139 183
2141
Příjem z úroků
49 600138 600139 183