obec Sobkovice – Rozklikávací rozpočet

4329900.00
4406500.00
3449387.49
30000.00
480000.00
476780.00
0
0
0
240500.00
255500.00
154319.77
0
0
0
0
0
0
49600.00
99600.00
142800.00

Struktura příjmů rozpočtu

Stav příjmů

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečnost (Kč)
Celkem 4 650 0005 241 6004 223 287.26
0000
Nezařezeno
4 329 9004 406 5003 449 387
1
Daňové příjmy
4 255 0004 293 0003 215 851
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 720 0001 758 0001 219 223
111
Příjem z daní z příjmů fyzických osob
780 000780 000577 431
1111
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plát
600 000600 000445 401
1112
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené popl
60 00060 00027 482
1113
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srá
120 000120 000104 549
112
Příjem z daní z příjmů právnických osob
940 000978 000641 792
1121
Příjem z daně z příjmů právnických osob
920 000920 000584 412
1122
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případec
20 00058 00057 380
12
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze z
2 100 0002 100 0001 622 921
121
Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuz
2 100 0002 100 0001 622 921
1211
Příjem z daně z přidané hodnoty
2 100 0002 100 0001 622 921
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
215 000215 000216 158
134
Příjem z místních poplatků z vybraných činností a
184 000184 000193 100
1341
Příjem z poplatku ze psů
4 0004 0003 950
1345
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hosp
180 000180 000189 150
136
Příjem ze správních a soudních poplatků
1 0001 0000
1361
Příjem ze správních poplatků
1 0001 0000
138
Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžit
30 00030 00023 058
1381
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí da
30 00030 00023 058
15
Příjem z majetkových daní
220 000220 000157 548
151
Příjem z daní z majetku
220 000220 000157 548
1511
Příjem z daně z nemovitých věcí
220 000220 000157 548
4
Přijaté transfery
74 900113 500233 536
41
Neinvestiční přijaté transfery
74 900113 50088 536
411
Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústředn
74 900113 50088 536
4111
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladn
038 60038 600
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočt
74 90074 90049 936
42
Investiční přijaté transfery
00145 000
422
Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úr
00145 000
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
00145 000
1
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
30 000480 000476 780
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
30 000480 000476 780
103
Lesní hospodářství
30 000480 000476 780
1036
Správa v lesním hospodářství
30 000480 000476 780
2
Nedaňové příjmy
30 000480 000476 780
21
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organi
30 000480 000476 780
211
Příjem z vlastní činnosti
30 000480 000476 780
2111
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon
30 000480 000476 780
3
Služby pro fyzické osoby
240 500255 500154 320
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
30 00030 00018 500
331
Kultura
30 00030 00018 500
3319
Ostatní záležitosti kultury
30 00030 00018 500
2
Nedaňové příjmy
30 00030 00018 500
21
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organi
30 00030 00018 500
211
Příjem z vlastní činnosti
30 00030 00018 500
2111
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon
004 000
2112
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem
30 00030 00014 500
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
160 500175 500110 854
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
150 000150 00087 801
3612
Bytové hospodářství
150 000150 00087 801
2
Nedaňové příjmy
150 000150 00087 801
21
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organi
150 000150 00087 801
211
Příjem z vlastní činnosti
60 00060 00054 597
2111
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon
60 00060 00054 597
213
Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku
90 00090 00033 204
2132
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých
90 00090 00033 204
363
Komunální služby a územní rozvoj
10 50025 50023 053
3632
Pohřebnictví
5005000
2
Nedaňové příjmy
5005000
21
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organi
5005000
211
Příjem z vlastní činnosti
5005000
2111
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon
5005000
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
10 00025 00023 053
2
Nedaňové příjmy
10 00025 00022 828
21
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organi
10 00025 00022 828
211
Příjem z vlastní činnosti
3 0003 0000
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3 0003 0000
213
Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku
7 00022 00022 828
2131
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků
7 0007 0009 069
2132
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých
015 00013 759
3
Kapitálové příjmy
00225
31
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní ka
00225
311
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobn
00225
3111
Příjem z prodeje pozemků
00225
37
Ochrana životního prostředí
50 00050 00024 966
372
Nakládání s odpady
50 00050 00024 966
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
50 00050 00024 966
2
Nedaňové příjmy
50 00050 00024 966
23
Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní
50 00050 00024 966
232
Ostatní nedaňové příjmy
50 00050 00024 966
2324
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
50 00050 00024 966
6
Všeobecná veřejná správa a služby
49 60099 600142 800
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
050 00049 000
617
Regionální a místní správa
050 00049 000
6171
Činnost místní správy
050 00049 000
2
Nedaňové příjmy
050 00049 000
21
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organi
050 00049 000
211
Příjem z vlastní činnosti
050 00049 000
2111
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon
050 00049 000
23
Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní
000
232
Ostatní nedaňové příjmy
000
2324
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
000
63
Finanční operace
49 60049 60093 800
631
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
49 60049 60093 800
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
49 60049 60093 800
2
Nedaňové příjmy
49 60049 60093 800
21
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organi
49 60049 60093 800
214
Přijaté výnosy z finančního majetku
49 60049 60093 800
2141
Příjem z úroků
49 60049 60093 800