obec Sobkovice – Rozklikávací rozpočet

4255000.00
4295000.00
4722665.85
320100.00
963100.00
936100.55
0.00
1000.00
225.00
74900.00
366500.00
366692.00

Struktura příjmů rozpočtu

Stav příjmů

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečnost (Kč)
Celkem 4 650 0005 625 6006 025 683.40
1
Daňové příjmy
4 255 0004 295 0004 722 666
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 720 0001 758 0002 139 933
111
Příjem z daní z příjmů fyzických osob
780 000780 000901 226
1111
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plát
600 000600 000681 835
0000
Nezařezeno
600 000600 000681 835
1112
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené popl
60 00060 00056 459
0000
Nezařezeno
60 00060 00056 459
1113
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srá
120 000120 000162 933
0000
Nezařezeno
120 000120 000162 933
112
Příjem z daní z příjmů právnických osob
940 000978 0001 238 707
1121
Příjem z daně z příjmů právnických osob
920 000920 0001 181 327
0000
Nezařezeno
920 000920 0001 181 327
1122
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případec
20 00058 00057 380
0000
Nezařezeno
20 00058 00057 380
12
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze z
2 100 0002 100 0002 126 468
121
Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuz
2 100 0002 100 0002 126 468
1211
Příjem z daně z přidané hodnoty
2 100 0002 100 0002 126 468
0000
Nezařezeno
2 100 0002 100 0002 126 468
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
215 000217 000228 847
133
Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního pro
01 500454
1334
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půd
01 500454
0000
Nezařezeno
01 500454
134
Příjem z místních poplatků z vybraných činností a
184 000184 000198 235
1341
Příjem z poplatku ze psů
4 0004 0003 950
0000
Nezařezeno
4 0004 0003 950
1345
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hosp
180 000180 000194 285
0000
Nezařezeno
180 000180 000194 285
136
Příjem ze správních a soudních poplatků
1 0001 0000
1361
Příjem ze správních poplatků
1 0001 0000
0000
Nezařezeno
1 0001 0000
138
Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžit
30 00030 50030 158
1381
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí da
30 00030 00030 158
0000
Nezařezeno
30 00030 00030 158
1382
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných h
05000
0000
Nezařezeno
05000
15
Příjem z majetkových daní
220 000220 000227 418
151
Příjem z daní z majetku
220 000220 000227 418
1511
Příjem z daně z nemovitých věcí
220 000220 000227 418
0000
Nezařezeno
220 000220 000227 418
2
Nedaňové příjmy
320 100963 100936 101
21
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organi
270 100913 100878 838
211
Příjem z vlastní činnosti
123 500663 500662 960
2111
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon
90 500630 500641 450
1
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
30 000520 000520 253
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
30 000520 000520 253
103
Lesní hospodářství
30 000520 000520 253
1036
Správa v lesním hospodářství
30 000520 000520 253
3
Služby pro fyzické osoby
60 50060 50072 197
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
60 50060 50072 197
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
60 00060 00072 197
3612
Bytové hospodářství
60 00060 00072 197
363
Komunální služby a územní rozvoj
5005000
3632
Pohřebnictví
5005000
6
Všeobecná veřejná správa a služby
050 00049 000
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
050 00049 000
617
Regionální a místní správa
050 00049 000
6171
Činnost místní správy
050 00049 000
2112
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem
30 00030 00018 500
3
Služby pro fyzické osoby
30 00030 00018 500
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
30 00030 00018 500
331
Kultura
30 00030 00018 500
3319
Ostatní záležitosti kultury
30 00030 00018 500
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3 0003 0003 010
3
Služby pro fyzické osoby
3 0003 0003 010
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
3 0003 0003 010
363
Komunální služby a územní rozvoj
3 0003 0003 010
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3 0003 0003 010
213
Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku
97 000111 00076 695
2131
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků
7 0007 0009 080
3
Služby pro fyzické osoby
7 0007 0009 080
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
7 0007 0009 080
363
Komunální služby a územní rozvoj
7 0007 0009 080
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
7 0007 0009 080
2132
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých
90 000104 00067 615
3
Služby pro fyzické osoby
90 000104 00067 615
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
90 000104 00067 615
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
90 00090 00053 856
3612
Bytové hospodářství
90 00090 00053 856
363
Komunální služby a územní rozvoj
014 00013 759
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
014 00013 759
214
Přijaté výnosy z finančního majetku
49 600138 600139 183
2141
Příjem z úroků
49 600138 600139 183
6
Všeobecná veřejná správa a služby
49 600138 600139 183
63
Finanční operace
49 600138 600139 183
631
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
49 600138 600139 183
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
49 600138 600139 183
23
Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní
50 00050 00057 263
232
Ostatní nedaňové příjmy
50 00050 00057 263
2324
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
50 00050 00057 263
3
Služby pro fyzické osoby
50 00050 00057 263
37
Ochrana životního prostředí
50 00050 00057 263
372
Nakládání s odpady
50 00050 00057 263
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
50 00050 00057 263
6
Všeobecná veřejná správa a služby
000
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol
000
617
Regionální a místní správa
000
6171
Činnost místní správy
000
3
Kapitálové příjmy
01 000225
31
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní ka
01 000225
311
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobn
01 000225
3111
Příjem z prodeje pozemků
01 000225
3
Služby pro fyzické osoby
01 000225
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
01 000225
363
Komunální služby a územní rozvoj
01 000225
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
01 000225
4
Přijaté transfery
74 900366 500366 692
41
Neinvestiční přijaté transfery
74 900221 500221 692
411
Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústředn
74 900221 500221 692
4111
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladn
038 60038 600
0000
Nezařezeno
038 60038 600
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočt
74 90074 90074 900
0000
Nezařezeno
74 90074 90074 900
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
0108 000108 192
0000
Nezařezeno
0108 000108 192
42
Investiční přijaté transfery
0145 000145 000
422
Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úr
0145 000145 000
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
0145 000145 000
0000
Nezařezeno
0145 000145 000